Leemansmolen Vriezenveen

Korenmolen met karakter

In de 19e eeuw werd de eerste windkorenmolen in Vriezenveen gebouwd. Begin 1900 stonden er vijf molens in het dorp! En in de gemeente Twenterand zelfs dertien. De Leemansmolen is de enige nog overgebleven molen in de hele gemeente.

De Leemansmolen

Hendrik Leemans liet in 1862 de Leemansmolen bouwen. De achtkante stellingmolen fungeerde als koren- en pelmolen en stond op een kleine zandkop in een nattig veenlandschap, de enige geschikte plaats voor zo'n zwaar bouwwerk. Destijds een plek zonder bebouwing en bebossing, zodat de molen genoeg wind kon vangen. In de loop der jaren kwamen er boerderijen en huizen langs de Hammerweg te staan, waardoor de molen zijn dominante positie verloor.

Molenaars Leemans en Hoff

Van 1862 tot 1950 exploiteerden drie generaties Leemans de windkorenmolen. Hendrik Leemans, die de molen liet bouwen, beet als 1e generatie het spits af.

2e generatie: Hendrik had drie zoons (Egbert, Willem en Hendrik) die alle drie molenaar zijn geweest op de Leemansmolen. Willem kocht in 1914 zelf een molen, de huidige molen 'De Hoop' in Almelo, die tot zijn dood in 1936 ook 'Leemansmolen' heette.

3e generatie: Egbert kreeg ook drie zoons (Hendrik, Herm Willem en Diederik). Zowel Hendrik als Diederik maalden op de Leemansmolen.

4e aangetrouwde generatie: Hendrik en Diederik stierven kinderloos, waardoor Herm Willem enig eigenaar werd. Zijn dochter Egberta Leemans trouwde met Frederik Hoff, die in 1950 molenaar werd. Hij was de laatste beroepsmolenaar/eigenaar van de molen.