Divider

Stichting Leemansmolen

De Stichting Leemansmolen Vriezenveen is opgericht in 1995. De doelstelling van de Stichting is vastgelegd in de Statuten en luidt: "Het beheer over en de instandhouding van de Leemansmolen als beschermd monument". Het bestuur bestaat uit vijf personen en er zijn vier gediplomeerde molenaars actief. Bestuurders en molenaars vergaderen minimaal twee keer per jaar en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Voor groot onderhoud en sommige projecten vraagt de Stichting, samen met de gemeente Twenterand, subsidies aan. Een aantal projecten komen niet in aanmerking voor subsidie. De Stichting is hiervoor afhankelijk van vrijwilligers en (zaken)vrienden. Zonder deze vrijwilligers, giften en subsidies kan de Stichting haar doelstelling niet verwezenlijken. De Stichting kan momenteel rekenen op de bijdragen van ruim 30 vrienden en 21 zakenvrienden.

ANBI-status

De Stichting Leemansmolen heeft sinds 1 januari 2012 de ANBI-status. Daarmee wordt zij door de Belastingdienst erkend als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling', hetgeen een bevestiging is van het feit dat de Stichting alle eventuele legaten, sponsorgelden en donaties voor 100% aan de molen besteedt. Met deze ANBI-status zijn alle giften aan de Stichting Leemansmolen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en omdat de Stichting een 'culturele instelling' is, mag je dit aftrekbare bedrage met 25% verhogen.

Meer weten over de ANBI-status? Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie hierover en kun je onze status controleren.

Leemansmolen ANBI 2019 (PDF)

Leemansmolen ANBI 2020 (PDF)


Leemansmolen ANBI 2021 (PDF)


Leemansmolen ANBI 2022 (PDF)